Menu Close

Какви съвети ще получите от адвокат недвижими имоти при покупко – продажба на имот

Адвокат за продажба на апартамент или къща

Първото и най-важно нещо, с което е редно да сте запознати, преди да осъществите сделка за покупко – продажба, са самите документи. Те трябва да са изрядни, така че в бъдеще да не настъпват каквито й да е било разногласия, свързани с правата, които обикновено получава един собственик, сдобил се с имущество.

В тази статия ще се опитаме надълго и нашироко да коментираме всички онези въпроси, които са важни за вас, свързани със сдобиването на имущество и съветите, които ще получите от вашия адвокат по недвижими имоти в София или някой друг град. За да бъдем максимално полезни на хората, то ние ще обхванем някой от най-важните въпроси, които вълнуват гражданите, така че да задоволим тяхното любопитство.

В случай, че не откривате решение на вашия казус, то предложението ни е да посетите адвокатската кантора Rastashki.com и да се свържете с едни от най-опитните правни консултанти, които несъмнено ще ви спомогнат за разплитането на всяка трудна ситуация, в която сте попаднали и ще намерят изход от нея.

Какво най-вероятно би ни посъветвал един адвокат по недвижими имоти

Що се отнася до самата документация, която казахме, че заляга в основата на всичко това, то важно е да знаете, че продавачът има няколко основни задължения, свързани със самата подготовка на документите. Той трябва да се погрижи за нотариалния акт на имота, който възнамерява да продава, както и скица за същия този имот. Данъчната оценка също се явява едно от задължителните неща, за които е редно да се е погрижил предварително, така че в последствие всичко да премине по план.

Не забравяйте, че всяка една продажба е строго специфична и вие трябва да се съобразявате с нейните специфики, ако искате сделката да премине без проблем. Много често документите са различни, което подсказва, че сдобиването с последващи документи е индивидуално и не винаги нещата се припокриват за два различни имота.

Ако до този момент сте смятали изцяло да разчитате на съветите, дадени ви от близък човек, който съвсем скоро се е ангажирал с продажба на имот, то предлагаме ви да не го правите. В никакъв случай не казваме, че ще бъдете излъгани, но вероятността вашите случаи да се различават, е много голяма.

Например, ако собственикът, който е по документ, е покойник, то е крайно необходимо наследниците да се сдобият с нужната документация, която да доказва, че именно те са наследили самия имот и имат правото да оперират с него.

Често пъти се случва да има някаква разлика в площта, като обикновено по скица е посочена една площ, а по документ – друга. В такива ситуации е за предпочитане да се проследи от къде точно идва самото разминаване и след като бъде установено, то да се изчисти, така че в последствие да не възникнат никакви спънки при осъществяването на самата сделка за покупко –продажба.

Има и други случаи, в които самият имот е с променен номер. Тогава от собственикът се изисква да се сдобие с удостоверение за идентичност.

Истината е, че случаите могат да бъдат крайно разнообразни и ако искате да получите адекватни съвети и да реагирате в правилния момент, то нашият съвет е да се свържете с опитен адвокат недвижими имоти, който да ви бъде под ръка, така че най-сложният за вас въпрос да получи своя отговор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *