Menu Close

Какво представлява капитализацията на лихвите?

Въпреки че през последните години спестовните депозити загубиха известна популярност, все още много хора решават да умножат спестените пари по този начин. В края на краищата това е един от най-сигурните, ако не и най-безопасният начин за инвестиране – рискът банката да не ни плати дълга си след края на срока на депозита почти не съществува. Трябва да се помни обаче, че възвръщаемостта на инвестициите следователно е много малка. Това се дължи главно на ниските им лихвени проценти. Освен това не всички са наясно с факта, че крайните печалби също се влияят от честотата на капитализиране.

  Въпросът какво означава капитализиране на лихвите е много по-прост, отколкото бихте си помислили. Капитализацията на лихвите не е нищо друго освен добавяне на лихва от банката, не само нейния собствен принос, но и сумата от вече натрупани лихви. Веднага след като лихвата бъде капитализирана, нашата базова сума се увеличава – следователно следващата капитализация се изчислява от по-високата сума. Отделно капитализираме нашия принос, и отделно – лихва, и това е заглавието на капитализиране на лихвите. Лесно е да се заключи, че колкото по-често се капитализира лихвата, толкова по-изгодна е инвестицията.

Честотата на капитализация може да варира значително, от годишна до полугодишна, тримесечна или месечна. Има и нещо като месечна , дневна или седмична капитализация, но ако я изпълним, вероятно не е при депозита, а при спестовната сметка.

Като правило можете да се срещнете с  годишна капитализация по много проста причина – тя е много по-евтина за банка. Ако лихвата се начисли веднъж, след края на годишния депозит, тя ще бъде начислена само върху депозираната сума. В случай на по-честа капитализация печелите един от друг и започват да се умножават, не само нашият принос, но и натрупан към него при всяка следваща капитализация на лихвите.

Колко можете да спечелите, като се възползвате от лихвите?

Капитализацията на лихвите винаги ще бъде за предпочитане пред капитализацията на самата основна сума. Колко можете да спечелите с по-честа капитализация зависи от няколко фактора. Лихвеният процент по депозита е много важен, тъй като и основната сума, и лихвата ще бъдат  капитализирани на тази основа. Въпреки това, дори относително висок лихвен процент няма да ви позволи да печелите много, ако депозираната сума е малка. Колкото повече средства са поставени върху депозита, толкова повече ще спечелите от него. Идеалната ситуация е голяма основна сума, честа капитализация и високи лихвени проценти – на практика обаче не намирате толкова добри сделки. Можете обаче да кажете многокакво е капитализирането на лихвите, но практически пример ще работи най-добре и най-ефективно.

Източник: kreditolandia.net