Menu Close

Какво представлява хидроизолацията днес?

От векове строителите се опитват да се преборят с влагата, която е най-големият враг на строителните материали. Нуждата от качествена защита срещу подпочвени и атмосферни води е довела до изобретяването на познатите днес хидроизолационни материали, които с времето и напредъка на технологиите стават все по-съвършени, в сравнение дори с тези, използвани преди около десет години.

Използваните днес видове хидроизолиращи материали имат изключително добри технически характеристики. Те не само изпълняват перфектно своето предназначение да предпазват вътрешните и външни части на сградите, но също така са изработени по начин, който улеснява значително тяхното полагане.

Изграждането на една качествена влагозащита не отнема особено време, защото производителят се е постарал да я направи максимално лесна и удобна за работа. Това се отнася както за рулонните мембрани, така и за течните видове хидроизолации, които се нанасят чрез обмазване с четка.

Какви видове хидроизолации се използват днес?

Според тяхната форма и начин на полагане, хидроизолациите могат да бъдат разделени на две категории:

 • Рулонна хидроизолация – под формата на еластични мембрани;
 • Течна – такава, която се нанася чрез обмазване.

Хидроизолацията, която се предлага под формата на рулонни мушами е и тази, която най-масово се използва при изграждането на сигурна влагозащита на различни части от сгради и съоръжения. Тя е предпочитан материал, поради своята значително по-висока плътност и по-добра възможност да се осигури максимална защита на повърхностите.

Според химичните компоненти, вложени в тяхното производство, рулонните влагозащитни мембрани биват:

 • Битумна хидроизолация;
 • PVC хидроизолация;
 • FPO хидроизолация.

Как протича полагането на хидроизолация?

Полагането на всеки един вид хидроизолационна мембрана преминава през няколко основни и задължителни етапа. Спазването на технологията на полагане, определя качеството на влагозащитата и нейната дълготрайност, затова с тази операция не бива да се правят компромиси и да се извършва небрежно.

 1. Подготовка на основата.Първият етап от полагането на хидроизлоционна мембрана изисква основата, върху която ще се полага руллонната мембрана да бъде в перфектно състояние. Това означава създаване на замазка, която да придаде наклон, като същевременно повърхността трябва да бъде абсолютно гладка, без ръбове и вълни, почистена от прах, машинни масла и всички видове водоотблъскващи препарати.
 2. Нанасяне на грунд.Грундирането на основата винаги трябва да предшества полагането на мембраните, защото то подобрява адхезията (възможността за прилепване) между основата и изолацията. Нанасянето на грунда става чрез обмазване, като се използва предимно студен битумен грунд.
 3. Полагане на хидроизолационните мембрани.Към същинската дейност се преминава след изсъхване на грунда, като се полагат поне два слоя битумна мушама с дебелина 3мм. При работа с окислен битум (воалит) се полагат три пласта с дебелина от 3мм всеки.
 4. Полагане на защитен слой.Защитата се прави чрез нанасяне на минерална посипка. Това цели да предпази мембраните от атмосферно и механично въздействие.

Посипката може да бъде в различни цветове, като препоръчителни при изолирането на покриви са по-светлите нюанси, които намаляват загряването на повърхността в топло и слънчево време.

От какво зависи цената на хидроизолацията?

Няма фиксирана цена за полагане на хидроизолация, която да е валидна за всеки обект. Цената в най-общи линии се определя от:

 • Площ на обекта – Площта на обекта има голямо значение за фирмите изпълнители, тъй като те изготвят своите цени на база квадратен метър.
 • Специфични особености – В зависимост от местоположението, климатичните особености и степента на влага се подбира изолационният материал, чиято цена се определя от неговите качествени характеристики.
 • Материали – Те варират като дебелина, брой на положените слоеве, качество и не на последно място марката. Всички тези фактори определят цената на материала.
 • Качество – тук имаме предвид издръжливостта на хидроизолацията т.е какъв период от време тя ще предпазва ефективно различните площи от влага. Колкото по-голям е времевият период, толкова и по-висока ще е и цената.

Кой трябва да се заеме с полагането на хидроизолацията?

Това в никакъв случай не може да се направи от човек без познания, опит и екипировка. Хидроизолация се изгражда само от професионални фирми, като това най-често са строителните компании, специализирани в ремонт на покриви. Тези фирми имат не само добри познания върху материалите, но и опит в полагането на различни видове хидроизолация. Те разполагат с техниката, нужна за качествено изграждане на влагозащитата и могат да гарантират за материалите и своята работа.

Защо хидроизолацията на плосък покрив е задължителна?

Покривът на всяка сграда или съоръжение е изложен на неблагоприятни атмосферни влияния, но ако наклоненият покрив е донякъде защитен от задържането на вода по повърхността на конструкцията, то при плоския покрив това е невъзможно. Плоският покрив, както и наклоненият разполага с отводнителна система – улуци и водосточни тръби, по които дъждовната или снежна вода бива отвеждана своевременно, но при един проливен дъжд или по-обилен снеговалеж, задържането на вода за дълго време е неизбежно.

Сградите, чиито покриви са плоски са предимно жилищните блокове, които са на практика съвкупност от домове, подслоняващи голям брой обитатели. За да може да се използва рационално всяка част от една жилищна сграда, покривът на панелния блок не може да бъде скосен, тъй като това намалява от площта на апартаментите, намиращи се на последните етажи.

Плоският покрив на един блок осигурява еднакво висок и равен таван за всички жилища, включително и тези, разположени непосредствено под покривната конструкция. Тези жилища, обаче са изложени на сериозни предизвикателства, в случай че покривът не е в перфектно състояние, а това значи, че му липсва добра влагозащита.

Тъй като хоризонталният покрив позволява на водата да престои по-дълго, то при неговото изграждане задължително трябва да се направи хидроизолация, която да попречи на влагата да проникне в бетонните основи, да ги разруши и да се промъкне в жилищата на хората, обитаващи последния етаж на блока. Всяка нужда от ремонт на покрива се забелязва първо от тези хора и те са тези, които имат най-голям интерес хидроизолацията да бъде в перфектно състояние.

Кога се изгражда хидроизолация на плосък покрив?

При плоския покрив на панелен блок или която и да е друга сграда, хидроизолация се прави при самото изграждане на съоръжението. Всеки новостроящ се блок завършва с бетонна плоча, върху която се полага хидроизолация. Обектът не може да бъде предаден от строителя с липсваща покривна влагозащита. Поради способността на влагата да поврежда дори най-качествения бетон, хидроизолацията на плоския покрив е задължителна.

По-старите панелни блокове у нас страдат от течове по покривната конструкция, които наводняват жилищата на последните етажи, рушат мазилките, повреждат мебелите и подовите настилки и задържат миризмата на влага и мухъл. Единствената причина за тези течове е липсваща на места или повредена хидроизолация, което налага основен или частичен ремонт, който да възстанови амортизираната изолационна мембрана.

Защо се поврежда хидроизолацията на плоския покрив?

Причините за повреждане на хидроизолацията на панелния покрив са много и различни, като най-често това са:

 • Некачествени материали;
 • Некачествено полагане на хидроизолацията;
 • Изминал период на експлоатация;
 • Неблагоприятни атмосферни условия;
 • Механични въздействия.

В миналото, когато голяма част от панелките у нас са строени, не са съществували, познатите днес хидроизолационни материали. При изграждане на покривната конструкция на старите блокове са използвани предимно воалити (окислен битум), под формата на еластични мушами, който е много по-ниско устойчив на стареене и механични повреди от материалите, използвани днес.

Некачественото полагане на материалите също е причина за разрушаване на влагозащитата на плоския покрив. При изграждането на хидроизолация е много важно да се са спазят стриктно всички предписания за действие, като това включва както подготовката на основата, така и нанасянето на завършващ защитен слой върху мембраните. Влагата винаги настъпва откъм по-трудно достъпните сегменти на покривната конструкция, тъй като на тях често не се отделя нужното внимание.

Всеки материал, дори и най-качествения и устойчив си има период на експлоатация. Съвременните хидроизолационни мембрани имат наистина много дълъг работен живот, но нека не забравяме, че болшинството панелни блокове у нас са строени преди повече от 50 години, което означава, че хидроизолацията, положена върху техните покриви е изживяла своя изпитателен срок.

Макар и пригодена специално, като защита срещу неблагоприятни атмосферни влияния, някои видове хидроизолация не могат да устоят на по-сериозни изпитания, като много силно слънце, замръзвания през зимата, градушки и силен вятър. Това най-често се дължи на непригодността на някои видове мембрани да се използват, като покривна хидроизолация. Някои материали са подходящи за изолиране на вътрешни помещения, но не и за полагане на открито.

Механичните въздействия доста често повреждат хидроизолационните мембрани. Това, се случва, когато покривът е превърнат в градина, място за отдих или върху него са монтирани различни технически съоръжения. Често техниците, монтиращи сателитни чинии, антени или кабели за интернет и кабелна телевизия си позволяват да монтират върху покривната конструкция тежка апаратура, като често пробиват дупки в основата или правят заварки, които сериозно нарушават целостта на хидроизолацията.

В този и всички останали случаи постепенно се стига до необходимост от ремонтиране на покрива, с цел възстановяване или полагане на нова влагозащита на плоския покрив. Тъй като просмукващата се в бетонната плоча вода руши не само покрива, но и таваните и стените на жилищата, намиращи се непосредствено под него, ремонтът не търпи никакво отлагане.

Коя хидроизолация е подходяща за плоския покрив?

Поради своето особено местоположение и голям брой външни въздействия, покривната хидроизолация трябва да бъде от много висок клас, с много добри технически и механични показатели и най-вече тя трябва да бъде изградена перфектно. За изолиране на плосък покрив в последните години се използват предимно битумни, PVC или FPO хидроизолиращи мембрани, подсилени с полиестерни влакна или фибростъкло, което да повиши тяхната здравина и дълготрайност.

Течните хидроизолации не са подходящ вариант за влагоизолиране на плосък покрив, поради тяхната по-ниска устойчивост на стареене, студ и високи температури. За да се повиши устойчивостта на изолационните мембрани е важно да се спазят изискванията за полагане и тяхната последователност, а тя е:

 • Подготовка на основата. Придаване на наклон, почистване и заглаждане за плътно прилепване между основа и мембрана.
 • Грундиране. Осигурява идеална адхезия (залепване) между основата и изолационната мушама.
 • Полагане на поне два слоя хидроизолационна мембрана, като това може да се извърши чрез топло (газопламъчно) или студено (с лепило) залепване.
 • Полагане на минерална посипка. Това се налага, за да се увеличи UV защитата на влагоизолиращите мембрани. Посипката предпазва едновременно от механични и атмосферни въздействия. Тя се предлага в различни цветове, като подходящи за покрива са по-светлите тонове, които служат за намаляване на затоплянето на повърхността при силно слънце.