Menu Close

5 варианта за използване на мотопомпа в частни земеделски стопанства

Мотопомпата представлява центробежен помпен агрегат, в повечето случаи тя е едностепенна (с едно работно колело), ​​свързана към двигател с вътрешно горене. Тя е автономно и мобилно устройство, чието основно предимство е способността да работи там, където изобщо няма електричество, или е изключено поради авария.

Мощността на двигателя за мотопомпа е сравнима с тази на двигателите за бензинови косачки. Често това са двигатели на един и същ производител. В тази статия, в допълнение към най-често срещаните приложения на мотопомпите, ще посочим 5 варианта за използване на мотопомпа в земеделските стопанства.

  1. За напояване на земеделските култури

Мотопомпата често се използва от фермерите за доставка на вода от естествен водоизточник за напояване на големи площи с насаждения. За целта около избраната зона е изграден земен вал и водата се изпраща във въпросната затворена зона. Нивото се повишава с 10-15 см, след което водата се абсорбира от почвата и насища кореновата система на растенията.

Вторият начин за поливане на големи площи е чрез подаване на водата в браздите. В този случай не е наводнена цялата площ, а се пълнят само браздите, от които кореновата система на растенията се подхранва. В други случаи се използват напоителни системи, които пръскат водата върху големи площи.

За такова напояване рядко се използват мотопомпи, тъй като структурно това е едноетапна помпа, която може да изпомпва достатъчно голямо количество течност, но развива относително ниско налягане. За инсталации, базирани на пръскачки и капково напояване са необходими промишлени помпени агрегати с високо налягане.

  1. Отводняване на мазета и наводнени участъци

Само моторните помпи за отпадни води могат да се справят с тази задача, защото имат голяма хлабина между работното колело и тялото, както и специална форма на работното колело. Този вид устройства имат по-ниска ефективност, но могат да изпомпват течности с твърди и влакнести щрангове.

За борба с наводненията се изграждат язовири и бентове от торби с пясък и пръст, а водата, която вече е в мазета и изби, се изпомпва с моторни помпи. По принцип потопяема дренажна помпа също ще се справи с тази задача, но тя се нуждае от захранване, а електропроводите и подстанциите също страдат от наводненията и населените места остават без електричество.

  1. Изпомпване на вода за гасене на пожари

Водата, изпомпана от мотопомпа може да се използва и за гасене на пожари, въпреки че за това трябва да са налице няколко фактора:

  • Наблизо трябва да има водосъдържащ резервоар или естествен водоем;

 

  • Моторната помпа трябва да развие достатъчно високо налягане (над 50 метра воден стълб);
  • На изхода трябва да има маркуч с достатъчна дължина и клапан в края за регулиране и създаване на достатъчно мощна струя. Ако е необходимо да се гаси пожар в полето, тогава маркучът не се изисква. Помпата може да работи както при поливане.

 

  1. За пълнене и източване на басейни и технически резервоари

Тук всичко е елементарно, басейнът би могъл да е декоративен, плувен или за развъждане на риба. В случай, че съоръжението е разположено достатъчно далеч от електрическата мрежа, тогава единственият вариант е да се източи или напълни с помощта на мотопомпа. По същия начин с мотопомпа, закупена от фирма Евроагро, могат да се обслужват и различни по големина и предназначение технически резервоари.

  1. Изпомпване на канализации и фекални води от септични ями

За тези цели са необходими мотопомпи за мръсна вода и е по-добре те да са специализирани за плътни маси. Цистерните за отпадни води, монтирани на камиони, също са оборудвани с моторни помпи за изпомпване на отпадни води, само че задвижването там идва от двигателя на автомобила. Мобилната мотопомпа може също да се използва за изпразване на канализационните резервоари и за премахване на последиците от счупени канализационни тръби.