Menu Close

Author: r_valeov

“Иновативни методи в промишленото строителство”

“Иновативни методи в промишленото строителство” фокусира на иновационните подходи и технологии, които се използват в строителния процес. Те включват възможности за автоматизация, интелигентни системи, виртуална…

Абстрактните картини и символиката н а цветовете

Абстрактна цветова палитра: Когато говорим за цветовата палитра, която използва една маслена картина, имаме предвид по-голямото или по-малкото амплитудата на хроматичния спектър , който използва.…