Menu Close

Category: Uncategorized

Абстрактните картини и символиката н а цветовете

Абстрактна цветова палитра: Когато говорим за цветовата палитра, която използва една маслена картина, имаме предвид по-голямото или по-малкото амплитудата на хроматичния спектър , който използва.…