Menu Close

Най-голямата грешка в счетоводството и как да я избегнем

Онлайн счетоводител

Да се заемете сами със счетоводното обслужване на вашата фирма е трудно, а има някои случаи, в които е дори невъзможно. Такъв пример са фирмите, които са регистрирани по ДДС. При тях подаването на ДДС трябва да се извършва всеки месец до 14-то число, а тази функция може да се изпълнява единствено от счетоводител.

Къде грешим най-често във финансите си

Но ако оставим на страна този казус с подаването на ДДС, има редица други важни фактори, които правят много по-удачно да оставим нашето счетоводното обслужване на човек с опит в тази област, вместо да се занимаваме ние самите с това.

Един от тези фактори, които могат да окажат много голямо влияние на нашия финансов баланс и да подбутват бизнеса ни в посока напред или назад, е осчетоводяването на дребните разходи, и по-точно – липсата на култура в тяхното описване и осчетоводяване.

Мнозина са с убеждението, че няма връзка между данъците, които трябва да плащат и разходите на тяхната фирма, но това не е така. Реалните разходи, такива като консумативите във вашия офис, плащането на служебните сметки за вода и електроенергия, интернет и много други е разход на фирмата, който в края на месеца ще намали дължимите от вас данъци, ако се осчетоводи правилно.

Докато опитните счетоводители не пропускат подобни дребни неща, за обикновения човек е изключително трудно да следи и да помни всички тези подробности. Много хора, които управляват фирмите си сами и сами организират счетоводното си обслужване, пропускат да отбележат безкрайните разходи на фирмата си и така задлъжняват допълнително.

А както ще ви каже всеки един счетоводител с опит, именно тази част от разходите са едно от основните пера в бюджета на една фирма. Всеки път когато купувате нещо за своята фирма, трябва да взимате фактура и да осчетоводявате този разход.

Как да избегнем подобни грешки

Според Account Consult, счетоводна къща с над 15 години опит в областта на счетоводството, съветва да разчитаме на професионалисти, вместо да се измъчваме сами с материя, която ни най-малко не е лесна. Всяка една счетоводна къща и всеки опитен счетоводител може да ни отмени в тази толкова сложна и за много хора твърде непонятна задача.